About Bluebird Award

Bluebird Award (Giải thưởng Chim Xanh) là giải thưởng thường niên dành cho các lập trình viên trò chơi và ứng dụng trên thiết bị di động dưới danh nghĩa cá nhân, nhóm (studio), doanh nghiệp (startup). Mùa giải thứ 3 – Bluebird Award 2017 chính thức được phát động vào ngày 22/06/2017

Count down

[powr-countdown-timer id=81270c39_1498027837]

Timeline

Timeline

2017
December 2 2017

Tháng 12: CHUNG KẾT

HỘI ĐỒNG CHUNG KẾT CHỌN TOP 2
  • 21/10 - Bắt đầu Vòng Chung kết và Hoạt động Coaching
  • 20/11 - Kết thúc Hoạt động Coaching
  • 02/12 - Thuyết trình TOP 20 Tháng 12 - Lễ Công bố và Trao Giải
October 1 2017

Tháng 10: BÁN KẾT

HỘI ĐỒNG BÁN KẾT CHỌN TOP 20
  • 01/10 -  Bắt đầu Vòng Bán kết
  • 14/10 - Thuyết trình TOP 50
  • 20/10 - Công bố TOP 20
September 1 2017

Tháng 9: SƠ KẾT

HỘI ĐỒNG SƠ KẾT CHỌN TOP 50
  • 01/09 - Bắt đầu Vòng Sơ kết
  • 20/09 - Công bố danh sách TOP 50
June 22 2017

Tháng 6: PHÁT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO FORM VÀ NỘP SẢN PHẨM
  • 22/06 - Phát động cuộc thi
  • 30/08 - Hạn nộp sản phẩm

Coaches

Sponsors & Partners