Frequently Asked Questions

Việc thiết lập Admob SDK có bắt buộc phải thực hiện không? Ngay khi nộp sản phẩm thí sinh có phải thực hiện thiết lập này luôn không? Và thiết lập này do BTC hay Thí sinh thiết lập?
Sản phẩm mà tôi đã đưa lên kho ứng dụng (Google Play, App Store) thì có được quyền tham gia thi không?
Vậy là tất cả các sản phẩm tham gia dự thi đều được đăng lên store bởi BTC đúng không? Hay nói cách khác BTC chính là Publisher cho tất cả các sản phẩm?
Sản phẩm sau khi nộp có được update nữa không?
Một thí sinh được gửi tối đa bao nhiêu sản phẩm dự thi?
Khi gửi sản phẩm dự thi, chỉ gửi file chạy, hay gửi cả source code luôn?
Tại sao Ban tổ chức không để thí sinh trực tiếp đưa sản phẩm lên store rồi đăng ký tham gia bằng link cho tiện lợi?
Với những sản phẩm không được đi tiếp vào vòng trong chương trình sẽ xử lý như thế nào? Chương trình có cam kết như thế nào với quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quyền lợi pháp lý với các sản phẩm dự thi?
Game mình dùng Unity để phát triển thì được chấp nhận đúng không ạ?
Các sản phẩm gửi dự thi sẽ thuộc sở hữu của BTC?
Nếu sản phẩm có các hình thức thanh toán như in-app purchase (IAP), thẻ điện thoại, tổng đài... hay qua các hình thức quảng cáo thì có đúng nội quy không? Và nếu có thì bên đảm nhận việc thanh toán sẽ là ai? BTC hay các Dev?
Về sản phẩm dự thi thì mình có được để quảng cáo bên trong không?, có phải gửi kèm theo mã nguồn hay không?, tối thiểu dung lượng bạo nhiêu MB? hỗ trợ nguyên cho nền tảng android được không? và sản phẩm được tạo bằng công cụ làm game có tính không? ..
Ad cho mình hỏi game của mình có dùng asset nhưng là free như vậy có hợp lệ không ?